ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Товариству стало відомо, що у акціонера – фізичної особи, розмір пакету голосуючих простих іменних акцій, який становив 52,2576% від статутного капіталу (2979593 акцій), збільшився на 28,3599% від статутного капіталу (8306857 акцій) і становить 80,6175% від статутного капіталу (11286450 акцій). У зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства у акціонера – фізичної особи, розмір пакету голосуючих простих іменних акцій, який становив 18,7084% від статутного капіталу (1066707 акцій) зменшився на 11,0891% від статутного капіталу і становить 7,6193% від статутного капіталу, кількість акцій не змінилася; у акціонера - ПрАТ "УПСК", місцезнаходження 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 40 розмір пакету голосуючих простих іменних акцій, який становив 12,4388 % від статутного капіталу (709228 акцій) зменшився на 7,3729% від статутного капіталу і становить 5,0659% від статутного капіталу, кількість акцій не змінилася. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариство отримало 07.02.2013 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорівна

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа